Landeshauptstadt Kiel Kiel.Sailing.City

Пълна диета за плъхове

Указания за борба с плъховете в Кил (Kiel)

във всеки град се заселват свободно живеещи животни: гълъби, чайки, катерички, но освен това и плъхове.

Обикновено гризачите не са опасни за хората. Въпреки това те могат да предизвикат икономически щети, например чрез повреждане на кабелни канали и при производството на хранителни продукти.

Ние, хората, имаме - съзнателно или не -  участие в оформянето на нашето обкръжение. Така ние допринасяме за създаването на добри или лоши условия на живот за свободно живеещите животни, както и за плъховете.

Остатъците от храна или от храна за животни са пир за всеядните гризачи. Те винаги ще се връщат на местата, на които са намерили храна и техния брой в този район ще се увеличава.

Помощта на гражданките и гражданите за предотвратяване или превенция на едно такова развитие е желателна и е от съществено значение.

Съвети за лишаване от храна на плъховете

Informationsblatt
PDF

Контейнери за отпадъци пред жилищни сгради

 • Дръжте контейнерите за отпадъци здраво затворени. Дефектните контейнери за отпадъци трябва да се ремонтират или заменят.

 

Преливащи контейнери за отпадъци и поставяне на боклук в близост  до контейнерите

 • Изхвърляйте боклука само в предвидените за това контейнери за отпадъци - никога до тях! Дръжте ги здраво затворени.
 • Съхранявайте жълтите торби до регулярното им извозване на недостъпно място за плъховете.

 

Компост

Остатъци от храна в компоста

 • Остатъците от храна спадат към предвидените за това биоотпадъци.

 

Градина

Остатъци от храна за животни при храненето на котки или други домашни животни / храна за птици при хранене през зимата

 • Не оставяйте източници на храна за домашни животни или птици открити без контрол!

 

Канализация

Канализационната мрежа на един град предлага на плъховете неограничени възможности за отстъпление. Когато освен това в тоалетната  се  изхвърлят остатъци от храна, мястото за живот става перфектно.

 • Органични отпадъци и остатъци от храна не трябва да се изхвърлят в тоалетната. 

 

Жилищна околност

Жилищата и къщите често предлагат на животните  хралупи.

 • Обръщайте внимание на хигиената и чистотата във Вашата околност за живеене.
 • Затваряйте отворените места от всякакъв вид (отвори за проветрение) в близост до земята с решетки с малък растер, за да не могат плъховете да влязат в сградата.

 

Паркове, обществени места, училища

При храненето на гълъби, патици и гъски остават остатъци. Невнимателно изхвърлените сандвичи и остатъци от плодове също изхранват плъховете. 

 • Не хранете никакви животни в паркове, зелени площи или на обществени места! Храненето на гълъби и чайки в цялата градска зона и храненето на водоплаващи птици в парковете и зелените площи в Кил (Kiel) са забранени!

 

Моля, помогнете ни в борбата с плъховете в Кил (Kiel)!

 

Ще Ви помогнем с удоволствие:

при въпроси за плъховете:

 • Служба за гражданите и обществения ред
  тел. 0431 / 901-2181
  ел.поща: gefahrenabwehr@kiel.de
   
 • Служба за зелените площи
  тел. 0431 / 901-3833
   
 • Служба Подземно строителство
  тел. 0800 / 000 209 3 (без такса)

 

При дефектни контейнери за отпадъци:

 • агенция за управление на отпадъците Кил (Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel) (ABK)
  тел. 0431 / 5854-0
  ел.поща: service@abki.de
   

 

 

Данни за издателя
Столица на провинция Кил (Kiel)
Служба за гражданите и обществения ред / Пресцентър
Превод: преводаческа агенция HK-Übersetzungen Kiel

Кил (Kiel), Септември 2016