Landeshauptstadt Kiel Kiel.Sailing.City
Volltextsuche innerhalb von www.kiel.de

Rotes Boot mit gelbem Namen Kiel

  • centralny ośrodek handlu i usług w Szlezwiku-Holsztynie
  • ośrodek instytucji bankowych
  • park naukowy z 70 przedsiębiorstwami
  • ponad 160 000 osób aktywnych zawodowo
  • 7000 przedsiębiorstw płacących podatki

Kilonia - Nadmorska dynamika i równowaga

Kilonia to przyszłość

Kilonia jest miastem o silnej pozycji gospodarczej. Mocna więź, zawiązana między sferą gospodarczą a naukową, wynika z bliskiego sąsiedztwa szkół wyższych i placówek naukowych. Gospodarka Kilonii jest bardzo zdywersyfi kowana: tradycyjne czy innowacyjne
branże, związane z nadmorskim charakterem miasta, są tak samo mocno powiązane ze sobą, jak produkcja przemysłowa czy nowoczesne usługi. Dzięki wspaniałej infrastrukturze lądowej i wodnej ta gospodarcza metropolia Szlezwika-Holsztynu oferuje decydujące
korzyści lokalizacyjne wszelkiej przedsiębiorczości.

Wiele kilońskich przedsiębiorstw działa na arenie międzynarodowej, niektóre, np. producent pomp EDUR lub producent maszyn do wypieku wafl i Walterwerk, zajmują wiodące pozycje na rynku światowym. Ponadregionalne znaczenie miasto zawdzięcza również mieszczącej się tutaj stoczni i bazie marynarki wojennej oraz klinikom o różnej specjalizacji.

Fährschiff der Stena Line von oben

Frauen in einem Labor vor Mikroskopen

Kilonia to kolebka wielu innowacji. Wynaleziono tutaj nie tylko morskie urządzenia nawigacyjne, takie jak żyrokompas czy echosonda, ale również dokonano innych nowatorskich wynalazków, do których należą soczewki kontaktowe czy faks. Kiloński dorobek rozwojowo-badawczy cieszy się dziś ogromną renomą na całym świecie: czego przykładem może być znaczący udział GEOMAR w budowaniu systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami.

Back